trattc Article


งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยมีประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ดร.ประดิษฐ ฮกทา กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หลักจากนั้นเวลา 15.00 น. ได้มีพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราดประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ประดิษฐ ฮกทา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตราด และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดตราด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสระแก้ว ต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 90.55 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 98.93 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 110.25 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 111.10 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 109.76 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 89.71 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 96.73 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 86.52 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 98.89 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 109.59 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 96.26 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40

Size : 94.54 KBs
Upload : 2019-11-26 05:11:40
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


trattc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


KM © 2017

Generated 0.565521 sec.