trattc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  ข่าวสาร
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-07-09 11:28:24 7 0 Approve
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-07-08 09:47:12 6 0 Approve
บรรยากาศการเปิดเทอมของวิทยาลัยเทคนิคตราด
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-07-02 06:25:30 9 0 Approve
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563
เมื่อ : 2020-06-30 10:53:31 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 2020-06-30 10:50:24 7 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ขอขอบคุณ อบต.วังกระแจะออกฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
เมื่อ : 2020-06-29 09:27:11 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานฝึกอบรมทักษะผู้เรียนในสถานประกอบการ
เมื่อ : 2020-06-29 09:24:34 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 2020-06-26 06:33:28 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประชุมนโยบายแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
เมื่อ : 2020-06-22 08:49:37 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
คณะกรรมการลงพื้นติดตามประเมินความพร้อมสถานศึกษา
เมื่อ : 2020-06-18 10:36:33 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประชุมคณะครูที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมนิเทศ 2563
เมื่อ : 2020-06-18 06:59:45 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ
เมื่อ : 2020-06-18 06:58:20 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
โครงการฝึกอบรมการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทล/เครื่องดื่มม๊อกเทลสมุนไพร
เมื่อ : 2020-06-12 10:17:37 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
พิประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อ : 2018-11-23 03:01:04 113 0
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ Cashless College Startup

เมื่อ : 2017-11-07 10:08:37 219 0
ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อ : 2017-09-28 06:34:07 619 0
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา
เมื่อ : 2017-07-12 09:03:07 187 0

ทั้งหมด
แผนที่ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่


แผนที่  วิทยาลัยเทคนิคตราดแผนที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

KM © 2017

Generated 0.578366 sec.